वेबसाइट विकसित करण्याच्या १० अत्यावश्यक टिप्स /10 Tips How To Develop Website

            आजकाल इंटरनेटच्या क्रांतीमुळे जग फार बदलले आहे. नेटवर सर्चमध्ये कोणतीही गोष्ट अगदी सहज उपलब्ध होते. आपण मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर आपल्यापासून मैलो दूर असलेल्या इतर व्यक्तीशी अगदी थेट बोलू शकतो. नेटच्या मदतीने जगभरातील व्यवसाय वेगाने वाढण्यास फार उपयुक्त ठरळे आहे. पूर्वी, व्यवसाय मालक इतर व्यवसाय मालकांना आपल्या व्यवसायाची संपूर्ण माहिती पत्राद्वारे पाठवत होते. पत्रे पाठविण्यासाठी त्यांचा खूप पैसा व्यय जात होता. परंतु  आता, नेट व वेबसाइटच्या मदतीमुळे कोणत्याही व्यवसायाची तपशीलवार  माहिती कधीही आणि कुठेही मिळवता येते.  कंपनीची ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये  याबद्दल माहिती मिळते. त्यांच्या उत्पादना विषयी तपशीलवार  माहिती मिळवता येते.           व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी ते फायदेशीर ठरले आहे. त्यांनी त्यांच्या कंपनीची वेबसाइट बनवली आणि जगभरात व्यवसाय सुरू केला. आता स्वत:च्या कंपनीची वेबसाइट विकसित…

Comments Off on वेबसाइट विकसित करण्याच्या १० अत्यावश्यक टिप्स /10 Tips How To Develop Website

Top 10 Basic Requirements for Developing Website

Nowadays world come closed due to the revolution on the internet. We get all detailed information about something in search on the net. We can even live talk with the other person who is miles away from us on mobile or laptop. The use of the benefit was very useful for business and business increasing fast around the world. Previously, the business owner sent the detailed business information through the letter to the other parts of business owners or the customers. They spent a lot of money on it. But now, the world getting detailed information about the specific business on their business website. They get information about the vision, mission, and goal of the company. Products details, contact information. It…

Comments Off on Top 10 Basic Requirements for Developing Website