• Combo PackCombo Pack Quick View
  • Sale!
   Combo PackCombo Pack Quick View
  • Combo Pack

  • 150.00
  • १. व्यवसाय कसा सुरू करावा आणि वाढवावा  आपल्याला व्यवसाय करायचा आहे पण ..  १.  कोणता व्यवसाय निवडावा, हे माहीत नाही ?  २.  व्यवसायाची सुरुवात कशी करावी, हे माहीत नाही ?  ३.  भांडवल कसे उभारावे, हे माहीत नाही ?  ४.  ग्राहकांचा विश्वास कसा संपादन करावा ? ५.  ग्राहक कसे वाढवावेत ? ६.  उत्पन्न कसे वाढवावे ? ७.  नफा कसा वाढवावा ? ८.  हातात सतत पैसा…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Combo Pack 2Combo Pack 2 Quick View
  • Sale!
   Combo Pack 2Combo Pack 2 Quick View
  • Combo Pack 2

  • 49.00
  • व्यवसायासाठी भांडवल उभे करण्याच्या ८ पद्धती  १. व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल कसे उभारावे ? २. सहज भांडवल कसे मिळवावे ? ३. कमी व्याज दरात भांडवल कसे मिळवावे ? ४. कोणत्याही कागदपत्रावीना भांडवल कसे मिळवावे ? ५. कोणत्याही जामीनदाराशिवाय भांडवल कसे मिळवावे ? ६. सुलभ हप्त्यामध्ये कर्ज कसे फेडावे ?   बाराही महीने उत्पन्न देणारा सुकामेवाचा व्यवसाय कसा करावा १. सुकामेव्याची बाराही…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • combo pack 3combo pack 3 Quick View
  • Sale!
   combo pack 3combo pack 3 Quick View
  • combo pack 3

  • 80.00
  • Rated 0 out of 5
  • १. ईमेल मार्केटिंग १. ईमेल मार्केटिंग व महत्व २. ईमेल मार्केटिंगचे फायदे ३. ईमेल सॉफ्टवेअर्स ४. इमेल्स कसे मिळवावे? ५. इमेल्सचे प्रकार ६. लीड मॅग्नेट म्हणजे काय ७. इमेल्स पाठविण्याआधी महत्वाचे मुद्दे ८. इमेल्स टेंपलेट्स कसे तयार करावेत ? ९. ईमेल कसा लिहावा ? १०. इमेल्सचा विषय कसा असावा ?         २. व्हॉटसअप मार्केटिंग १. व्हॉटसअप मार्केटिंग गरज व महत्व…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Combo Pack 5Combo Pack 5 Quick View
  • Sale!
   Combo Pack 5Combo Pack 5 Quick View
  • Combo Pack 5

  • 100.00
  • १. व्यवसाय कसा सुरू करावा आणि वाढवावा  आपल्याला व्यवसाय करायचा आहे पण ..  १.  कोणता व्यवसाय निवडावा, हे माहीत नाही ?  २.  व्यवसायाची सुरुवात कशी करावी, हे माहीत नाही ?  ३.  भांडवल कसे उभारावे, हे माहीत नाही ?  ४.  ग्राहकांचा विश्वास कसा संपादन करावा ? ५.  ग्राहक कसे वाढवावेत ? ६.  उत्पन्न कसे वाढवावे ? ७.  नफा कसा वाढवावा ? ८.  हातात सतत पैसा…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Combo-pack 4Combo-pack 4 Quick View
  • Sale!
   Combo-pack 4Combo-pack 4 Quick View
  • Combo-pack 4

  • 99.00
  • Rated 0 out of 5
  • १. व्यवसाय कसा सुरू करावा आणि वाढवावा  आपल्याला व्यवसाय करायचा आहे पण ..  १.  कोणता व्यवसाय निवडावा, हे माहीत नाही ?  २.  व्यवसायाची सुरुवात कशी करावी, हे माहीत नाही ?  ३.  भांडवल कसे उभारावे, हे माहीत नाही ?  ४.  ग्राहकांचा विश्वास कसा संपादन करावा ? ५.  ग्राहक कसे वाढवावेत ? ६.  उत्पन्न कसे वाढवावे ? ७.  नफा कसा वाढवावा ? ८.  हातात सतत पैसा…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Combo-Pack 6Combo-Pack 6 Quick View
  • Sale!
   Combo-Pack 6Combo-Pack 6 Quick View
  • Combo-Pack 6

  • 80.00
  • Rated 0 out of 5
  • १. बाराही महीने उत्पन्न देणारा सुकामेवाचा व्यवसाय कसा करावा  १. सुकामेव्याची बाराही महीने मागणी असते.  २. लोक सुकामेवा फार आवडीने खातात.  ३. नवीन उद्योजकांना व्यवसायाची मोठी संधी.  ४. बाराही महीने उत्पन्न देणारा व्यवसाय.   ५. काजू प्रक्रिया उद्योगाची माहिती.  ६. उत्पादक, वितरक व घाऊक व्यापारी यांचे पत्ते.   २. ईमेल मार्केटिंग १. ईमेल मार्केटिंग व महत्व २. ईमेल मार्केटिंगचे फायदे ३. ईमेल…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Combo-Pack 7Combo-Pack 7 Quick View
  • Sale!
   Combo-Pack 7Combo-Pack 7 Quick View
  • Combo-Pack 7

  • 80.00
  • Rated 0 out of 5
  • १. बाराही महीने उत्पन्न देणारा सुकामेवाचा व्यवसाय कसा करावा १. सुकामेव्याची बाराही महीने मागणी असते.  २. लोक सुकामेवा फार आवडीने खातात.  ३. नवीन उद्योजकांना व्यवसायाची मोठी संधी.  ४. बाराही महीने उत्पन्न देणारा व्यवसाय.   ५. भांडवल कसे उभारावे ?  ६. ग्राहकांचा विश्वास कसा संपादन करावा ? ७. ग्राहक कसे वाढवावेत ? ८. काजू प्रक्रिया उद्योगाची माहिती.  ९. सण व दिवाळीला दहा…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Combo-Pack 8Combo-Pack 8 Quick View
  • Sale!
   Combo-Pack 8Combo-Pack 8 Quick View
  • Combo-Pack 8

  • 80.00
  • Rated 0 out of 5
  • १. व्यवसायासाठी भांडवल उभे करण्याच्या ८ पद्धती  १. व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल कसे उभारावे ? २. सहज भांडवल कसे मिळवावे ? ३. कमी व्याज दरात भांडवल कसे मिळवावे ? ४. कोणत्याही कागदपत्रावीना भांडवल कसे मिळवावे ? ५. कोणत्याही जामीनदाराशिवाय भांडवल कसे मिळवावे ? ६. सुलभ हप्त्यामध्ये कर्ज कसे फेडावे ? २. ईमेल मार्केटिंग १. ईमेल मार्केटिंग व महत्व २. ईमेल मार्केटिंगचे…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Combo-Pack 9Combo-Pack 9 Quick View
  • Sale!
   Combo-Pack 9Combo-Pack 9 Quick View
  • Combo-Pack 9

  • 80.00
  • Rated 0 out of 5
  • १. व्यवसायासाठी भांडवल उभे करण्याच्या ८ पद्धती  १. व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल कसे उभारावे ? २. सहज भांडवल कसे मिळवावे ? ३. कमी व्याज दरात भांडवल कसे मिळवावे ? ४. कोणत्याही कागदपत्रावीना भांडवल कसे मिळवावे ? ५. कोणत्याही जामीनदाराशिवाय भांडवल कसे मिळवावे ? ६. सुलभ हप्त्यामध्ये कर्ज कसे फेडावे ? २. व्हॉटसअप मार्केटिंग १. व्हॉटसअप मार्केटिंग गरज व महत्व २. व्हॉटसअप…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Ebook Bundle 2Ebook Bundle 2 Quick View
  • Sale!
   Ebook Bundle 2Ebook Bundle 2 Quick View
  • Ebook Bundle 2

  • 150.00
  • Rated 0 out of 5
  • ईबूक बंडल - २  व्यवसायासाठी भांडवल कसे उभारावे सुकमेवाचा व्यवसाय कसा करावा ईमेल मार्केटिंग व्हॉटसअप मार्केटिंग    
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • eBook Bundle 3eBook Bundle 3 Quick View
  • Sale!
   eBook Bundle 3eBook Bundle 3 Quick View
  • eBook Bundle 3

  • 200.00
  • Rated 0 out of 5
  • १. व्यवसाय कसा सुरू करावा आणि वाढवावा  आपल्याला व्यवसाय करायचा आहे पण ..  १.  कोणता व्यवसाय निवडावा, हे माहीत नाही ?  २.  व्यवसायाची सुरुवात कशी करावी, हे माहीत नाही ?  ३.  भांडवल कसे उभारावे, हे माहीत नाही ?  ४.  ग्राहकांचा विश्वास कसा संपादन करावा ? ५.  ग्राहक कसे वाढवावेत ? ६.  उत्पन्न कसे वाढवावे ? ७.  नफा कसा वाढवावा ? ८.  हातात सतत पैसा…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • eBook Bundle 4eBook Bundle 4 Quick View
  • Sale!
   eBook Bundle 4eBook Bundle 4 Quick View
  • ,
  • eBook Bundle 4

  • 200.00
  • Rated 0 out of 5
  • १. व्यवसाय कसा सुरू करावा आणि वाढवावा  आपल्याला व्यवसाय करायचा आहे पण ..  १.  कोणता व्यवसाय निवडावा, हे माहीत नाही ?  २.  व्यवसायाची सुरुवात कशी करावी, हे माहीत नाही ?  ३.  भांडवल कसे उभारावे, हे माहीत नाही ?  ४.  ग्राहकांचा विश्वास कसा संपादन करावा ? ५.  ग्राहक कसे वाढवावेत ? ६.  उत्पन्न कसे वाढवावे ? ७.  नफा कसा वाढवावा ? ८.  हातात सतत पैसा…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist