How to Stay Fit & Fine for 100 years?

How to Stay Fit & Fine for 100 years? We see that some people are literally over a hundred years old. How did they take care of their body for so many hundred years? What strength pills did they take, what capsules did they take to stay healthy, what powders did they consume to stay fit and fine? They did none of this. So far, they have been eating only fresh and home-cooked food. We can live as they did for a hundred years, without taking any drugs, powders, or pills. It is very important to follow the rules of some things. Only then can we live a healthy life. Get up early in the morning In the past, people would…

Comments Off on How to Stay Fit & Fine for 100 years?

१०० वर्षे निरोगी आयुष्य कसे जगायचे ?

१०० वर्षे निरोगी आयुष्य कसे जगायचे ? आपण पाहतो की काही व्यक्ति अक्षरशा: वयाची शंभरी पार केलेले असतात. त्यांनी एवढी शंभर वर्षे आपल्या शरीराला कसे सांभाळले? त्यांनी कोणत्या शक्ति वर्धक गोळ्या घेतल्या, निरोगी राहण्यासाठी कोणते च्यवनप्राश घेतले, फिट आणि फाइन राहण्यासाठी कोणत्या पावडरचे सेवन केले. त्यांनी यापैकी काहीच केले नाही. तर ते आतापर्यंत फक्त घरचे ताजे व सकस अन्न खात आले आहेत. ते जसे शंभर वर्षे जगले तसे आपण ही जगू शकतो, कोणत्याही औषधे, पावडर किंवा गोळ्या न खाता. काही गोष्टींच्या नियमांचे पालन करणे फार गरजेचे आहे. तेव्हाच आपण निरोगी आयुष्य जगू शकतो. सकाळी लवकर उठा पूर्वी लोक सकाळी चार वाजता उठत आणि आपल्या कामाला लागत. आपणही सकाळी लवकर उठले पाहिजे. सकाळी लवकर उठण्याची सवय लावली पाहिजे. लवकर उठल्यामुळे आपली कामे…

Comments Off on १०० वर्षे निरोगी आयुष्य कसे जगायचे ?